Resultat

029Här presenteras resultatet i tävlingen för varje år. Tävlingsledningen har valt att inte publicera tiderna i de olika momenten här på hemsidan utan de mailas ut till deltagarna varje år.

2021:

År 2021 präglades även det av covid-19-pandemin och vi valde att inte bjuda in några deltagare. Vi genomförde loppet utan att ta några tider och fokuserade på en trevlig motionsdag istället.

2020:

År 2020 präglades av covid-19-pandemin och vi valde att inte bjuda in några deltagare. Vi genomförde loppet utan att ta några tider och fokuserade på en trevlig motionsdag istället.

2019:

2019 valde vi att inte ta några tider, och därmed inte utse en vinnare, utan att göra det till en gemensam motionsdag där vi delade upp oss i grupper om fyra och genomförde alla moment tillsammans.

2018:

Placering Namn
1 Christian B
2 Marcus W
3 Jarno V
4 Ali C
5 Ida U
6 Jenny Ö
7 Henrik U / Anna U
8 Henrik Ö / Daniel Ö

2017:

Placering Namn
 1 Marcus W
 2 Henrik U
 3 Ida U
 4 Ali C
 5 Emma W

2016:

Placering Namn
 1 Reine L
 2 Marcus W
 3 Elin B
 4 Emma W
 5 Henrik U
 6 Jenny Ö
 7 Karin Ö
 8 Jarno/Ellen
Bröt: Henrik Ö
Ida U
Ali C

2015:

Placering Namn
 1 Johan W
 2 Christian B
 3 Marcus W
 4 Ida U
 5 Henrik U
 6 Ali C
 7 Anna U
 8 Elin W
 9 Henrik Ö
 10 Emma W

2014:

Tävlingsklassen
Placering Namn
1 Christian B
2 Johan W
3 Ali C
4 Henrik Ö
5 Henrik U
6 Elin Be
7 Ida U
8 Markus W
Motionsklassen
Placering Namn
1 Eva-Maj U
2 Peter U

2013:

Placering Namn
1 Christian B
2 Marcus W
3 Henrik U
4 Ali C
5 Peter U
6 Anna U
7 Ida U
8 Eva-maj U
9 Maria B